Członkowie Zarządu


Wojciech Patecki


Prezes
608 447 692


Marcin Zębala


Sekretarz
782 672 472


Sylwia Kaczor


Skarbnik
668 311 885


Marcin Sienko


Członek Zarządu


Michał Ładoń


Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej


Wojciech SochaWaldemar PojałowskiMariusz Bubka