TRENINGI W SIERPNIU
Sierpień 10, 2018
TRENINGI ŻAKÓW ROCZNIK 2011/2012
Sierpień 25, 2018

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd Akademii Piłkarskiej Michałowice informuje iż doszło do połączenia z Klubem Sportowym Michałowianka tym samym wszystkie grupy młodzieżowe swoje mecze rozgrywają jako K.S.Michałowianka Michałowice. informujemy iż składka za członkowstwo w K.S.Michałowianka nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosi 40,00 zł / miesiąc od osoby zapisanej. Ponieważ wszyscy trenerzy są zatrudnieni na umowę o pracę i opłacamy od nich składki zus i podatek prosimy aby wpłaty za członkowstowo wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca zaznaczając na wpłacie imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres . wpłaty można dokonywać jak dotychczas na konto Akademi Piłkarskiej nr konta 65858900060180055056140001 lub na konto K.S.Michałowianka nr konta 46858900060180000021630001

NADMIENIAMY IŻ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE SĄ NIEZALEŻNE OD OBECNOŚCI NA TRENINGACH I ZAWSZE WYNOSZĄ 40,00 ZŁ

PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE WPŁAT . DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ