OBÓZ TRENINGOWY 2018
Styczeń 14, 2018
Łeba 2018
Lipiec 18, 2018

OBÓZ WAKACYJNY 2018

obóz wakacyjny w tym roku będzie w miejscowości Łeba – Nowęciny ul. łebska 13 (ośrodek Janina) kontakt do kierownika ośrodka 604054878

1,wyjazd 16,07,2018 z dworca głównego kolejowego godz 21,13 zbiórka na dworcu 20,30

2,wyjazd 26,07,2018 godz 22,30 w krakowie koło 8,00 rano 27,07,2018

Przejazd pociągiem z Krakowa do Lęborka i potem autokarem do Łeby

REGULAMIN OBOZU

 Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.

 • Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00.
 • Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 • Uczestnik obozu zobowiązany jest:

 

 1. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,
 2. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
 3. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
 4. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
 5. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,
 6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
 7. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
 8. dbać o higienę i schludny wygląd,

 

 • Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 • Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
 • Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 • Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, discmany i gry elektroniczne) oraz pieniędzy.
 • W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.
 • W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczestnicy przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 • W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 • W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 • telefony do kadry: KIEROWNIK 608447692 TRENER FILIP 514577604 TRENER MARCIN 517818976 TRENER KRZYSIEK 507740396